Z UWAGI NA BADANIA

Z uwagi na badania własne szczegółowo omówiony zostanie nurt badań skupiający się na analizie formy i treści politycznych reklam telewizyjnych. Rynek polityczny podzielony jest na dwa obozy: tych, którzy ubiegają się stanowiska, oraz tych, którzy na nich głosują. Ubiegający się o władzę pełnią aktywną i kreatywną rolę na tym rynku. Pozostali to jego bierni uczestnicy, o których ubiegający się o władzę muszą zabiegać różnymi metodami. Podstawową strategią marketingu politycznego jest strategia reklamowa. Według Negrine’a (1994), reklama polityczna zawsze ma określone implikacje ideologiczne.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witam Cię na moim blogu, mam na imię Patrycja i stworzyłam go, aby podzielić się z Wami, czytelnikami tym co kocham. Techniką zaczęłam się interesować na studiach, gdzie byłam zmuszona reperować samej różnego rodzaju rzeczy. Gdy raz spróbujecie - już nigdy się nie oderwiecie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)